Ο κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου είναι Πρόεδρος, καθώς και πρώην Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1964. Αποφοίτησε από τη Νομική Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (LL.M.) και διδακτορικού διπλώματος (S.J.D.) στο Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο αντίστοιχα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πεννσυλβανίας (ΗΠΑ). Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1990 (σε αναστολή από το 2016) ενώ έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως επιστημονικός συνεργάτης (και στη συνέχεια ως επιστημονικός συντονιστής) στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως και τον Μάρτιο του 2015 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Τον Ιούλιο του 2016 ανέλαβε Αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και παρέμεινε στη θέση μέχρι τον Ιούνιο του 2021, οπότε ορίσθηκε Πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, είναι συγγραφέας οκτώ βιβλίων και δεκάδων άρθρων σε ελληνικά και αμερικανικά νομικά περιοδικά, που άπτονται θεμάτων κυρίως εργατικού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και σχετικών με τα νομικο-πολιτικά συστήματα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέλος, έχει διδάξει «Εργατικό Δίκαιο» στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» στο ΤΕΙ Αθηνών, καθώς και «Εισαγωγή στο Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου από 17/12/2018