Η κ. Ευγενία Τζαννίνη, είναι  Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του ΔΣΑ από το 1991. Επιπλέον, είναι μέλος της Association des Juristes de Droit Public Compare (Paris) από το 1990, καθώς και του Chartered Institute of Arbitrators (London). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ολοκλήρωσε ευδοκίμως την Άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (1990) και μετεκπαιδεύτηκε στο Paris I – Pantheon Sorbonne στο Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Χωρών. Έχει πιστοποιηθεί στην Διαμεσολάβηση από το Chartered Institute of Arbitrators και από το Harvard Negotiation Institute. Επιπλέον, το 2017, εκπόνησε επιτυχώς Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας και η Αρχή της Αειφορίας» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έκτοτε διδάσκει σχετικά με την ενεργειακή και περιβαλλοντική νομοθεσία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, ενώ από το 2021 είναι Καθηγήτρια γ’ βαθμίδας στον Τομέα Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου του ΕΜΠ. Παράλληλα, είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης , της Ρυθμιστής Αρχής Ενέργειας  καθώς και στον κατάλογο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών. Τέλος, η μακρά πορεία της περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και πληθώρα παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια ενώ κατέχει πάνω από 20ετή εμπειρία στο διοικητικό, εταιρικό, φορολογικό δίκαιο, σε έργα εντάξεως στην αναπτυξιακή νομοθεσία, καθώς και σε έργα  νομοπαρασκευαστικού χαρακτήρα. Παρίσταται  σε Άρειο Πάγο, Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικό Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου από 17/12/2018