Ο κ. Θεόδωρος Πέτρουλας αφού ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο University of Minnesota το 1984, στη Χημική Μηχανική, έγινε Επίκουρος Καθηγητής στο NJIT. Παράλληλα ξεκίνησε την καριέρα του στη Wall Street στο Bear Stearns και ακολούθησε η Greenwich Capital Markets. Στη συνέχεια, το 1991 υπήρξε ο συνιδρυτής της Clinton Group, μιας εταιρείας συμβούλων επενδύσεων, στην οποία ήταν υπεύθυνος για όλη την αναλυτική έρευνα, την ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων με έμφαση στα δομημένα προϊόντα. Επιπλέον, από το 2005 επιβλέπει την κατανομή προσωπικών περιουσιακών στοιχείων σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, ιδιωτικές μετοχές, ακίνητα και άλλες επενδύσεις. Τέλος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Action Finance Initiative, ενός οργανισμού μικρο-χρηματοδότησης στην Ελλάδα.

Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου από 17/12/2018