Ο κ. Κυριάκος Μάγειρας είναι Εκτελεστικός Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ / ATTICA GROUP. Το 2002 ανέλαβε Διευθυντής Ναυτιλίας του Ομίλου Marfin, ενώ έκτοτε καταλαμβάνει καίριες διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες του Ομίλου. Διετέλεσε επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής του τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής και Τραπεζικής Επιχειρήσεων του Ομίλου Marfin. Το 1997 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής του ναυτιλιακού τμήματος της Βρετανικής National Westminster Bank plc στην Αθήνα ενώ το 1999 κατέλαβε τη θέση του Διευθυντή του ναυτιλιακού καταστήματος της Piraeus Prime Bank, μετά την εξαγορά του χαρτοφυλακίου της National Westminster Bank στην Ελλάδα από την Τράπεζα Πειραιώς. Εργάσθηκε από το 1986 έως το 1997 στην Petrofin S.A. στο Λονδίνο και την Αθήνα με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής με ειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εν συνεχεία Τραπεζικές και Ναυτιλιακές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (City University Business School, 1986), όπου έλαβε και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα Ναυτιλιακά με ειδίκευση στην Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση.

Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου από 15/12/2021