Η κ. Κατερίνα Παπαγεωργίου είναι επικεφαλής των νομικών θεμάτων και θεμάτων συμμόρφωσης για τις δραστηριότητες της Deutsche Bank στην Ελλάδα. Ως δικηγόρος, έχοντας αναλάβει το ρόλο από τον Απρίλιο του 2012, παρέχει συμβουλές επί νομικών και κανονιστικών θεμάτων της Τράπεζας, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα διάφορα μέτρα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αποσκοπούν στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδας. Η ίδια, εντάχθηκε στην Deutsche Bank αφού πέρασε σχεδόν μια δεκαετία στη Eurobank Ελλάδος ως νομικός σύμβουλος σε θέματα επενδυτικής τραπεζικής, αποδεικνύοντας περαιτέρω την εμπειρία και την εξειδίκευσή της σε χρηματοοικονομικά νομικά θέματα στη χώρα. Η πρώτη επαφή της με την Deutsche Bank έλαβε χώρα στην αρχή της καριέρας της, οπότε και εργάστηκε από το 2000 ως το 2003 ως νομικός σύμβουλος στο γραφείο της Τράπεζας στο Λονδίνο.

Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου από 16/12/2019