Ενόψει του πολέμου στην Ουκρανία, το σωματείο Excellenseas δίνει το παρόν στην πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση, συμβάλλοντας οικονομικά, αλλά όπως πάντα με την στήριξη μέντορα και επαγγελματικών ευκαιριών, Ουκρανούς μαθητές και φοιτητές.  Στην επιλογή των υποτρόφων, πάντα αποσκοπούμε στην αριστεία, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν και τις οικονομικές και οικογενειακές συνθήκες του κάθε υποψηφίου

Τραπεζική Κατάθεση

Τράπεζα: Eurobank
Λογαριασμός: GR3802600520000230201023863
Αιτιολογία: «Ουκρανοί φοιτητές»

Τράπεζα: NBG
Λογαριασμός: GR4401101100000011000296027
Αιτιολογία: «Ουκρανοί φοιτητές»