Ο Δρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου (1933-2021) ήταν ιδρυτής και Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Βιοφυσικής και Βιοτεχνολογίας Μεμβρανών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στην Αθήνα. Απόφοιτος του Κολλεγίου Ανατόλια Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (BS, Χημεία, 1958) και του University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), IL, ΗΠΑ (PhD, Biophysics, 1968), ονομάστηκε ως «ο πατέρας της βιοφυσικής της φωτοσύνθεσης στην Ελλάδα» για τη συνεισφορά του στην πρόοδο της κατανόησης της φωτοσύνθεσης και για την πρωτοπορία του στην καθιέρωση και την προώθηση της σχετικής έρευνας στη χώρα.

Στον Δημόκριτο διετέλεσε επίσης Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιολογίας και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Επιπλέον, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Βιοχημικής και Βιοφυσικής Εταιρείας, μέλος της American Chemical Society και της American Biophysical Society, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Βιοϋλικά της UNESCO (Οργανισμός Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Πολιτισμού των Ηνωμένων Εθνών), εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Ινστιτούτα Προηγμένων Σπουδών του προγράμματος του ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization) και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Photosynthetica.

Οι μαθητές του τον θυμούνται όχι μόνο ως «έναν γνωστό και πολύ σεβαστό επιστήμονα», αλλά και ως «εξέχοντα και παθιασμένο δάσκαλο και μέντορα», που τους καθοδήγησε «να αποκτήσουν την ουσία της γνώσης, τη βαθιά κατανόηση των θεμελιωδών στοιχείων. Χωρίς να θεωρεί τίποτα τόσο προφανές, εξηγούσε με υπομονή τόσο τις θεωρητικές όσο και τις πειραματικές πτυχές, δούλευε μαζί τους δίπλα-δίπλα στον πάγκο και με το φθορόμετρο, τους δίδασκε πώς να γράφουν δημοσιεύσεις, παρακινώντας, εμπνέοντας και συναρπάζοντάς τους, πυροδοτώντας έτσι τα καλύτερα στοιχεία σε αυτούς. Οι πολλές δημοσιεύσεις του αντικατοπτρίζουν, με την αξιοσημείωτη ποιότητα και τη σαφήνειά τους, όχι μόνο τις επιστημονικές αλλά και τις διδακτικές του ικανότητες που βασίζονται στην ισχυρή αφοσίωσή του στην εκπαίδευση όχι μόνο των μαθητών του αλλά και των αναγνωστών των εκδόσεων του».