Αίτηση Υποτροφίας

Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια,

Με μεγάλη μας χαρά σε προσκαλούμε στο πρόγραμμα «Θάλασσες Αριστείας» ExcellenSeas, που έχει στόχο την υποστήριξη των νέων της νησιωτικής χώρας μειώνοντας τα εμπόδια προόδου και επιτυχίας.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που προέρχονται από νησιά με λιγότερους από 2.000 κατοίκους και έχουν εισαχθεί σε πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδας. Αποσκοπεί στην καθοδήγηση και υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, μέσα από στοχευμένες συμβουλευτικές ενέργειες, διαρκή επικοινωνία και έμπρακτη οικονομική ενίσχυση.

Η υποστήριξη σε προσωπικό και συμβουλευτικό επίπεδο παρέχεται από καταρτισμένη επιστημονική επιτροπή, η οποία παρακολουθεί το φοιτητή ή τη φοιτήτρια κατά τη διάρκεια των σπουδών, και παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση σε ζητήματα φοίτησης ή προσανατολισμού μετά τις σπουδές. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια επικοινωνεί σε πιο φιλικό επίπεδο με έναν συνομήλικο που συνήθως έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα στο παρελθόν, και είναι σε θέση να λύσει τις οποιεσδήποτε απορίες αφορούν στην ζωή του φοιτητή στο νέο του περιβάλλον.

Πέρα από την συμβουλευτική υποστήριξη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και οικονομική στήριξη που παρέχεται σε μορφή υποτροφίας, (έως 6.000 € ετησίως) στα πλαίσια τετραετούς φοίτησης. Η υποτροφία ανανεώνεται κάθε χρόνο, μετά από αξιολόγηση των επιδόσεων και της προόδου του ή της υποτρόφου. Με το πέρας των σπουδών και αναλόγως με το αντικείμενο σπουδών, παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε οργανισμούς και εταιρίες που στηρίζουν το πρόγραμμα, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση σαφώς καθορισμένα, αντικειμενικά κριτήρια. Καθώς η διαδικασία αξιολόγησης αφορά συνολικά στην προσωπικότητα, την ακαδημαϊκή επίδοση και τις συνθήκες του κάθε μαθητή ή μαθήτριας, από τη δική μας την πλευρά πως γίνεται καθετί δυνατό προκειμένου η στήριξη που παρέχεται μέσω του προγράμματος να έχει τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα παρέχει επιλεκτικά τη δυνατότητα συμβουλευτικής στήριξης και πρακτικής άσκησης και σε μαθητές και μαθήτριες  πέραν εκείνων που λαμβάνουν τη χρηματική υποτροφία, εφόσον το επιθυμούν.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει τον μέγιστο δυνατό αριθμό υποτροφιών σε μαθητές και μαθήτριες προκειμένου να δράσει ως καταλύτης κοινωνικής προόδου για τους νέους και τις κοινωνίας των ακριτικών νησιών της Ελλάδας. Παράλληλα, αποσκοπεί να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα αποφοίτων, οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τη νέα γενιά υπότροφων, ώστε να τους καθοδηγήσουν και εκείνους με τη σειρά τους, στην ανώτατη εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που αυτή παρέχει. Ήδη, το πρόγραμμα ExcellenSeas έχει απονείμει 43 υποτροφίες το 2018 έως και σήμερα, σε μαθητές και μαθήτριες από την Δονούσα, την Αστυπάλαια, το Καστελόριζο, το Μεγανήσι, τον ‘Αη Στράτης, τη Νίσυρος, τη Χάλκη, τα Ψαρά, την Κάσος, τους Λειψοί και τους Φούρνους.

Ενδεικτικά παραδείγματα συμβουλευτικής υποστήριξης:

 • Φοιτητική ζωή στη νέα πόλη
 • Ζωή μακριά από την οικογένεια και διαχείριση οικονομικών
 • Επιτυχία στο πανεπιστήμιο
 • Επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακά και σπουδές στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής υποτρόφων:

 • Προέλευση από νησί με λιγότερους από 2.000 κατοίκους (βασικό κριτήριο συμμετοχής)
 • Ακαδημαϊκά κριτήρια:
  • Βαθμός εισαγωγής στο πανεπιστήμιο (αποτέλεσμα εισαγωγικών εξετάσεων)
  • Επιστημονικό πεδίο
  • Επίδοση στο πανεπιστήμιο (σε ετήσια βάση, για την ανανέωση της υποτροφίας)
 • Οικογενειακά στοιχεία:
  • Συνολικό οικογενειακό εισόδημα
  • Περιουσιακά στοιχεία
 • Κοινωνικές συνθήκες:
  • Προέλευση από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
  • Προέλευση από μονογονεϊκές οικογένειες
  • Συντρέχοντες λόγοι υγείας για τον/την υποψήφιο/α ή το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείς να απευθυνθείς με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@excellenseas.org.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!